onsdag 3 augusti 2016

Yhdistyksen uusi työntekijä - vår nya medarbetare

Hej på er alla!
En del av er kanske känner mig sedan tidigare. Jag, Eva Hanses har arbetat vid Svenska Österbottens anhörigförening i tre år, 2011-2013. Jag har också arbetat vid Psykosociala föreningen Svalan i Kristinestad 2007-2008. Arbetet inom tredje sektorn har jag tidigare upplevt som mycket givande och jag är glad över att nu få arbeta vid FinFami under Martinas föräldraledighet.
Till utbildningen är jag socialarbetare och de två senaste åren har Vasa stad varit min arbetsgivare. Jag har arbetat i mångprofessionellt team med svårplacerade arbetslösa som målgrupp.
På fritiden försöker jag hålla mig i form genom att promenera och simma. Jag tycker om kultur och skapande verksamhet i olika former. Jag bor med mina 17-åriga tvillingpojkar i en lägenhet i Vasa centrum. Pojkarna bor också delvis med sin pappa. Ytterligare har jag två äldre pojkar som också bor i Vasa, i egna hushåll.
Idag är jag tredje dagen på jobb här vid FinFami i Vasa och det känns bra. Till min uppgift hör att ansvara för den svenskspråkiga verksamheten. Jag ser fram emot att lära känna Er medlemmar och att få komma igång med gruppverksamheten. Ta gärna kontakt med mig om ni har önskemål angående föreläsningar eller gruppaktiviteter eller om ni annars bara behöver prata en stund. Jag finns här för er och hoppas på många samtal!
Eva Hanses

Hei kaikille!
Osa teistä ehkä tuntee minut ennestään. Minä, Eva Hanses olen työskennellyt yhdistyksessä Svenska Österbottens Anhörigförening 3 vuotta vuosina 2011-2013. Olen myös työskennellyt Psykosociala föreningen Svalanissa Kristiinankaupungissa vuosina 2007-2008. Olen aina tykännyt työskennellä kolmannella sektorilla ja olen iloinen että saan nyt työskennellä FinFamissa ruotsinkielisenä omaisneuvojana Martinan vanhempainvapaan ajan.
Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä ja viimeiset 2 vuotta työnantajani on ollut Vaasan kaupunki. Olen työskennellyt moniammatillisessa tiimissä, kohderyhmänä vaikeasti sijoitettavat työttömät.
Vapaa-aikana yritän pitää kuntoani yllä kävelemällä ja uimalla. Tykkään kulttuurista ja erilaisista luovista toiminnoista. Asun 17-vuotiaiden kaksoispoikien kanssa Vaasan keskustassa. Pojat asuvat myös osittain yhdessä isänsä kanssa. Lisäksi minulla on kaksi vanhempaa poikaa jotka myös asuvat Vaasassa, omissa asunnoissa.
Tänään olen kolmatta päivää työssä täällä Vaasan FinFamissa ja se tuntuu hyvältä. Vastuualueeni täällä on ruotsinkielinen toiminta. Odotan että pääsen tutustumaan teihin omaisiin ja että pääsen aloittamaan ryhmätoiminnan. Otathan yhteyttä minuun jos sinulla on toivomuksia luennoista tai ryhmätoiminnasta tai jos te muuten vain haluatte keskustella. Olen täällä teitä varten ja toivon saavani monta yhteydenottoa!

måndag 1 augusti 2016

Yhdessä enemmän – projekti - Projektet Mera tillsammans 2016 - 2018


Vuosina 2016 – 2018 yhdistyksemme tulee panostamaan nuorisotyöhön ja nuorisotoimintaan sillä olemme saaneet rahoituksen nuorisoprojektiin. 

 Yhdessä enemmän – projektin tavoite on lisätä tietoutta mielenterveysongelmista ja palveluista nuorille, vähentää stigmaa ja helpottaa keskustelua mielenhyvinvoinnista sekä mahdollistaa matalankynnyksen palveluja. Projektin tarkoituksena on myös antaa nuorille vertaistukea ja yhteisöllisyyttä sekä tapoja ilmaista itseään ja helpottaa puhumista vaikeistakin asioista.

Projektin aikana on tarkoitus aktivoida keskustelua mielenterveydestä. Projekti tarjoaa tietoa ja tukea teemapäivien, luentojen ja ryhmätoiminnan kautta, sillä yhdessä tekeminen edistää mielenhyvinvointia.

Projektissa teemme yhteistyötä kuuden eri yläkoulun kanssa Pohjanmaalla, kolmen suomenkielisen ja kolmen ruotsinkielisen kanssa. Kohderyhmämme on kahdeksasluokkalaiset.  

Tavoitteena on ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia sekä tukea perheitä, joissa joku läheinen sairastaa. Projekti tehdään yhteistyössä SÖAF:in kanssa. Projektin rahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Bogissa voit seurata projektin kulkua!
 Under åren 2016 – 2016 kommer vår förening att satsa en hel del på ungdomsarbete och ungdomsverksamhet. Detta beror på att vi fått finansiering för ett ungdomsprojekt.

Projektet Mera Tillsammans har som mål att ge ungdomar mera kunskap om mental ohälsa, sänka tröskeln att tala om mental hälsa och ohälsa samt göra vårdtjänster mer lättillgängliga. Projektet har också som syfte att ge kamratstöd åt unga och skapa gemenskap. Genom projektet vill vi ge ungdomar verktyg för att kunna tala om hur man mår.

Under projektet aktiveras diskussionen kring mental hälsa. Projektet erbjuder kunskap och stöd genom temadagar, föreläsningar och gruppverksamhet. Vi tror på att gemenskap skapar psykiskt välbefinnande.

Projektet kommer att samarbeta med sex högstadieskolor i Österbotten. Tre finskspråkiga och tre svenskspråkiga. Målgruppen i projektet är åttondeklassister.

Målet är att förebygga mental ohälsa och stöda familjer där någon lider av mental ohälsa. Projektet fungerar mellan 2016 – 2018 och görs i samarbete med SÖAF (Svenska Österbottens Anhörigförening). Projektet finansieras av Penningautomatföreningen (RAY). 
I bloggen kan du följa projektets gång


torsdag 14 april 2016

ÅNGEST OCH PANIKÅNGEST?!
Många lider av ångest i dag, fler och fler drabbas av panikångestattacker. Ändå är detta inget som det pratas öppet om. Känner du igen dig? Har du också mått dåligt på grund av ångest? 

Har du saknat någon att prata med som har upplevt samma sak. Kanske har det känts som att du är den ända med den här problematiken? Du är långtifrån ensam! Vi på Finfami Österbotten kommer ofta i kontakt med människor med ångest, det är ofta skönt att prata med andra som upplever samma sak, därför vill vi erbjuda dig/er ett diskussionstillfälle den 3.5 kl. 18-20. Kolla in flyern för mera info.

måndag 4 april 2016

YHDISTYKSEN UUSI PROJEKTITYÖNTEKIJÄ SALLA

                                                                  Hej!

Olen Sallamaaria Dyster, 22- vuotias nuori nainen ja aloitin juuri työskentelyn FinFami Pohjanmaa ry:ssä.

Valmistuin vuonna 2013 Etelä-Pohjanmaan opistolta Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi, jonka jälkeen olen työskennellyt parissakin eri paikassa.

Harrastuksiini ja mielenkiinnon kohteisiini kuuluvat lenkkeily ja musiikki, jota myös itse teen, sekä ystävät ja perheeni.

Luonteeltani olen lojaali, huumorintajuinen, toisinaan liian suorasanainen mutta kuitenkin herkkä ja empaattinen ja aina valmis kokemaan jotain uutta.

Mielenkiintoni tätä työtä kohtaan heräsi jo nuorempana, kun itse toivoin että olisi ollut enemmän tietoa saatavilla mielenterveysongelmista kärsiville ja heidän omaisilleen.

Näin netissä ilmoituksen avoimesta työpaikasta ja päätin tarttua tilaisuuteen ja pistää hakemuksen sisään. Pääsin haastatteluun ja loput voit jo arvata.

Olen aina tahtonut työskennellä lasten ja nuorten parissa, ja sellaisessa ammatissa jossa voin auttaa muita. Ja erityisesti sellaisten lasten ja nuorten kanssa jotka ovat jo pieneen ikäänsä katsottuna kokeneet, nähneet ja kuulleet enemmän kuin olisi tarvetta.

Tahdon omalta osaltani olla jakamassa tietoa yhdistyksestä ja avun saamisesta, niille nuorille, joiden lähiomainen kärsii mielenterveys ongelmista ja joille kynnys hankkia apua, on tähän asti ollut liian korkea.


måndag 21 mars 2016

PÅ GÅNG -TULOSSA

Det är mycket som händer hos oss just nu. Mycket intressant program på kommande och mycket planerande. 
Här är lite av det som är på kommande på svenska :)


onsdag 16 mars 2016

FÖRELÄSNING, LIFEHACKING FÖR UNGA

Var och en av oss har säkert någon gång lagt upp olika mål eller löften i våra liv.  Tiden går och våra målsättningar rinner ner i sanden. Varför? Vi blir besvikna när vi misslyckas med våra mål. Kanske vi betraktar oss som usla eller totalt misslyckade. Vi försöker kanske hitta olika förklaringar till varför vi misslyckats igen en gång. Det kan vara svårt att vara optimistisk efter ett misslyckande. Oscar Damèn berättar att vi inte ska känna oss misslyckade eftersom endast 8% av tillexempel alla amerikaner lyckas hålla sina nyårslöften.

Under föreläsningen, Lifehacking för unga  ger Oscar Damèn oss enkla verktyg om hur vi kan uppnå våra mål och hur vi kan bli mera optmistiska. Vi får konkreta exempel på hur vi skall fungera i olika situationer för att lyckas.

Publiken lyssnar intensivt och får även aktivt delta under föreläsningen eftersom vi får som uppgift att välja ett mål vi vill ha verktyg för under föreläsningens gång. Genom små uppgifter och diskussioner med ett par får vi små verktyg för att uppnå vårt mål vi valt.

Jag tror att varje åhörare kände igen sig i ämnet på något sätt och hade därför enkelt att relatera till sin egen vardag. Alla verkar nöjda med föreläsningen och en del av ungdomarna stannar även kvar efter föreläsningen för att diskutera och ge feedback.
Föreläsningen avslutas med meningen: En resa på 1000km börjar med ett enda steg.


Om du vill veta mer om Lifehacking besök Oscar Damèns hemsida!

Föreläsningen ordnades av FinFami Österbotten, SFV Bildning, SÖAF, Vasanejdens föreningar och Folkhälsan. 

fredag 26 februari 2016

Att bemöta vid kriser


I tisdags ordnade vi ett föreläsningstillfälle tillsammans med dagcentret Hyddan i Nykarleby. Under kvällens gång fick vi ta del av en Mindfulness övning tillsammans med M.E.A. Harmonie, samt lyssna på en föreläsning av kurator Gunnar Norrlund.
   I något skede av livet kommer vi alla i kontakt med någon som befinner sig i kris. Det kan vara en vän, kollega eller en främmande människa på gatan som plötsligt blivit drabbad av dödsfall, sjukdom eller andra svåra orsaker som gör att en människa kan befinna sig i ett kristillstånd.  Att bemöta människor som befinner sig i svåra livslägen var temat för kvällen.  De flesta av oss har säkert känt känslan av att man inte vet vad man skall säga till en annan människa som befinner sig i kris. Vi kanske är rädda för att säga något fel som kunde göra situationen ännu värre för den som befinner sig i kris. Som följd av detta kanske det händer sig att man undviker situationen helt och hållet och inte säger något alls. Gunnar Norrlund påpekade att ifall man känner sig osäker inför ett möte med en person som befinner sig i kris, så är det helt normalt och inget som man behöver skämmas för. En tumregel är att det oftast är bättre att säga något, vad som helst, än att inte säga något alls.
   Norrlund har lång erfarenhet av att jobba som kurator till cancer patienter och han gav oss några direkta tips om vad man kan säga i en situation då man möter en människa som befinner sig i kris. Ifall man känner sig väldigt osäker inför det första mötet kan man enligt Norrlund helt enkelt säga ärligt ” Jag vet inte vad jag skall säga, men jag ville ändå komma för att träffa dig”. Ett annat tips som Norrlund gav oss var att istället för att säga ”Hur känns det” så kan man fråga ”Är det något som du önskar få tala om”. Ifall man frågar ifall det är något som personen i kris vill tala om så ger man ett öppet val åt personen som är i kris. Han/hon behöver inte svara mer än ja eller nej ifall han/hon inte vill, men möjligheten att få prata av sig finns också där. Ifall man frågar personen i fråga hur det känns så kan han/hon känna sig tvingad att ge något form av svar, vilket han/hon kanske inte är redo för. Ett annat bra sätt att bemöta en människa i kris kan vara genom att fråga ”Är det något som jag skulle kunna hjälpa dig med”, ifall svaret är nej, kan en bra följdfråga vara ”Om det inte är något just nu, vill du att jag kontaktar dig på nytt senare”. Med dessa frågor ger du plats åt personen som befinner sig i kris, medan du ändå meddelar att du finns där för att ge stöd vid behov.
   Kvällens tema var väldigt intressant och något som berör oss alla. Dessa konkreta tips som Norrlund gav oss kan vara bra att ha i bakfickan ifall man känner sig osäker inför ett möte med en människa i kris. Det viktigaste är att visa att du finns till och att du bryr dig. Det kan också vara bra att svänga på saken och tänka efter; om jag själv befinner mig i kris, hur vill jag bli bemött?

//Fredrika