torsdag 22 juni 2017

HUIPPU LUKUVUOSI TAKANA!Koulut ovat jo päättyneet ja nuoret nauttivat kesälomastaan, mutta ajattelin kuitenkin lyhyesti kertoa mitä projektissa on tapahtunut lukuvuonna 2016–2017. 

Tähän lukuvuoteen on kyllä mahtunut, vaikka ja mitä. Olemme ehtineet järjestää projektissa 50-60 tapahtumaa. Jotkut tapahtumat ovat vaatineet paljon suunnittelua, kun taas toiset ovat olleet pienempiä ja helpompia toteuttaa. Olemme mm. järjestäneet luentoja, teemapäiviä, työpajoja, PopuUp-tapahtumia ja ryhmätoimintaa. Yhtenäistä kaikilla tapahtumilla on ollut se, että olemme aina puhuneet mielenterveydestä. 

Lukuvuoden aikana olemme nähneet kuinka moni nuori on kasvanut ja miten heidän asenne mielenterveyttä kohtaan on muuttunut. Palautelomakkeista olemme saaneet lukea, että moni nuori on sitä mieltä, että mielenterveysongelmista ei puhuta tarpeeksi ja että, heidän mielestään on hyvä, että joku nostaa asian esille. Joskus olemme jopa hämmästyneet siitä, että moni nuori ottaa mielenterveyteen liittyvät asiat niin tosissaan. Mielestäni tämä jos joku kertoo sen, että meidän pitäisi oikeasti uskaltaa puhua mielenterveydestä ja mielenterveysongelmista avoimesti. 

Projekti suuntaa jo katsetta kohti ensi lukuvuotta. Ensi lukuvuosi tuo mukanaan tiettyjä muutoksia.  Pääkoulut vaihtuvat ja projektisuunnittelija vaihtuu. Ensi lukuvuonna projekti tekee yhteistyötä Merenkurkun koulun (Vaasa) ja Tegengrenskolan (Vöyri) kanssa. Projektin neljää muuta koulua ei suinkaan unohdeta mutta heille tarjotaan jotain pienimuotoisempaa ohjelmaa. Ensi syksystä alkaen projektilla on myös uusi projektisuunnittelija, kun minä jään mammalomalle. 

Lopuksi haluan vielä sanoa, että tämä lukuvuosi on ollut aivan mahtava ja uskon, että olemme onnistuneet tekemään mielenterveyteen liittyvät asiat edes vähän vähemmän leimaaviksi ja saaneet nuoret ymmärtämään kuinka tärkeää on pitää huolta itsestään ja omasta mielenhyvinvoinnista. 

Pysykää kanavalla. Ensi lukuvuosi tuo mukanaan uudet kujeet!

/ Anna Håkans, projektisuunnittelija

ETT TOPPEN LÄSÅR I BAGAGET
Skolorna har slutat och ungdomarna njuter av sommarlovet men tänkte i alla fall kort berätta vad projektet har sysslat med under det gångna läsåret och dessutom tacka för mig. 
 
Det här läsåret har innefattat mycket. Vi har hunnit ordna mellan 50 – 60 evenemang, vissa större och vissa mindre. Evenemangen har bland annat bestått av föreläsningar, temadagar, workshopar, PopUp – evenemang och gruppverksamhet. Det som har varit gemensamt för allt som vi har ordnat är att allt har behandlat mental hälsa på något sätt. 

Under året har vi fått se hur många ungdomar växt och hur deras inställning gentemot ämnet har förändrats. Vi har fått läsa i våra feedbackblanketter att ungdomar tycker att det inte talas tillräckligt om mental hälsa/ohälsa och att det är bra att någon vågar tala om ämnet. Vi har kanske ibland blivit förvånade över att ungdomar verkligen tar mental hälsa och ohälsa på så stort allvar. Jag tycker att det om något, berättar att vi måste tala mer om mental hälsa/ohälsa och våga föra en dialog om ämnet, utan att känna att ämnet är stigmatiserande. 

Projektet har haft nästan 3000 deltagare under läsårets gång och vi har träffat mer än 800 olika människor. Vi skulle aldrig ha lyckats möta så här många ungdomar och erbjuda vårt stöd utan våra samarbetsskolor och samarbetsaktörer så tusen tack till er alla. 

Projektet blickar redan nu mot nästa läsår. En del saker förändras under nästa läsår, skolor byts och projektplanerare byts. Nästa läsår kommer projektet att ha Merenkurkun koulu i Vasa och Tegengrenskolan i Vörå som huvudskolor. De fyra andra skolorna som projektet samarbetar med kommer självklart inte glömmas, men erbjuds något mindre. Från och med i höst kommer projektet dessutom att ha en ny projektplanerare eftersom jag blir mammaledig. 

Avslutningsvis kan jag säga att det här läsåret har varit ett otroligt bra läsår! Jag tror att vi har lyckats göra mental hälsa/ohälsa mindre stigmatiserande och fått ungdomar att bli mer medvetna om hur viktigt det är att ta hand om sig själv och sitt psykiska välmående.

Häng med på bloggen i fortsättningen också. Jag tror nästa läsår kommer bli kanon!


/ Anna Håkans, projektplanerare

tisdag 20 juni 2017

Hyvinvointi ja ihmissuhteet


Ihminen on sosiaalinen olento. Tarvitsemme muita selviytyäksemme ja voidaksemme hyvin. Jo vauvaiästä asti tarvitsemme läheisyyttä ja vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa kasvaaksemme tasapainoisesti. Vuorovaikutuksen avulla me opimme ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja muodostamaan merkityksiä ympärillämme olevista asioista. Sosiaaliset suhteet muokkaavat minäkäsitystämme ja maailmankuvaamme. Ne vaikuttavat niin arvoihin, asenteisiin kuin tunteisiinkin. Erityisesti läheisillä ihmisillä on suuri vaikutus. Haluamme meille läheisten ihmisten hyväksyvän ja arvostavan meitä, joten omat ajatuksemme ja maailmankuvamme muovautuvat jopa huomaamattamme, kun olemme vuorovaikutuksessa läheisten ihmisten kanssa.


Hyvät ihmissuhteet luovat turvallisuutta, luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ne antavat voimavaroja elämään. Ihminen, jolla on vahvoja ja hyviä ihmissuhteita selviää todennäköisesti paremmin elämän tuomista haasteista ja kriiseistä. Professori John Capioccon (Rewarding Social Connections Promote Succesful Ageing, 2014) teettämässä tutkimuksessa tuli ilmi, että hyvät ystävyyssuhteet auttoivat vastoinkäymisistä selviämisessä. Ihmiset, joilla oli hyviä ihmissuhteita, sietivät stressiä paremmin ja osasivat käyttää sitä voimavarana ennemmin kuin musertuivat stressin painosta. Samassa tutkimuksessa selvisi myös, että yksinäisyys ja syrjäytyminen aiheuttavat unettomuutta, verenpaineen kohoamista, vastustuskyvyn laskemista ja masennusriskin kohoamista. Myös stressihormoni kortisolin taso oli kohonnut ja yleisen subjektiivisen hyvinvoinnin taso oli matalampi niillä, joiden ihmissuhteet olivat heikkoja. Yksinäisyys onkin usein pohjalla negatiivisten tunteiden, kuten masennuksen, vihan, surun, tarpeettomuuden, tyhjyyden, haavoittuvuuden ja pessimismin syntymisessä (The Lonely Society Report 2010).


Nämä ja monet muut tukimukset osoittavat sen, kuinka tärkeää ihmiselle on olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Vaikka ihmissuhteet tuovat myös haasteita, ennen kaikkea ne antavat meille voimavaroja, joiden avulla jaksamme. Läheiset ihmissuhteet tyydyttävät ihmisen perustarpeita, kun tunnemme itsemme hyväksytyksi ja rakastetuksi. Ne myös tuovat turvaa ja varmuutta arkeen. On helpottavaa tietää, että on olemassa joku jolle puhua ja jonka kanssa jakaa niin ilot kuin surutkin. Samalla opettelemme perustavanlaatuisia sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Opimme myös rakastamaan ja hyväksymään muita. Tämäkään ei tapahdu hetkessä, vaan se on koko elämän mittainen prosessi. Nyky-yhteiskunnan paineet luovat erityisiä haasteita hyvien sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Meillä on kiire niin töissä kuin kotonakin, jolloin helposti karsimme ihmissuhteidemme ylläpitämisestä. Kiireen keskellä meidän tulisi kuitenkin muistaa antaa aikaa läheisillemme. Ei sen tarvitse olla edes kuin pieni viesti, soitto tai kahvihetki, kunhan vain muistaa edes hetken vaalia ihmissuhteitaan. Pysähdy hetkeksi miettimään, oletko viimeaikoina ollut yhteydessä ystäviisi tai perheenjäseniisi. Jos et, ota tällä viikolla tavoitteeksi kysyä jonkun läheisen kuulumisia tai ehdottaa vaikka yhteistä kahvihetkeä. Se piristää niin ystävää kuin sinua itseäsikin.

/ Aada

onsdag 14 juni 2017

Tykypäivä Tankarissa / Tykydag på Tankar

Svenska
I fredags hade FinFami Österbottens personal Tykydag på ön Tankkar i Larsmo skärgård. Båtfärden ut till ön tog 1,5 timmar och sedan hade vi en par timmar på oss att vistas ute på ön. Vi hade packat med picnic mat och grillade. Sedan gick vi en runda på ön och utforskade den gamla kyrkan och tog oss en närmare titt på fyren. Tillbaka på fastlandet styrde vi stegen mot restaurangen Lyhty där vi åt en god middag. Det var en lyckad dag med fint väder och god samvaro!
Här kommer en par bilder från dagen! 
/ Anna N-J

Suomeksi
Perjantaina FinFami Pohjanmaalla oli tykypäivä Tankkari-saarella, Luodon saaristossa. Venematka saarelle kesti noin 1,5 tuntia ja sitten meillä oli pari tuntia aikaa kiertää saarta. Olimme pakanneet mukaan picnic eväät ja grillaattiin. Ruoan jälkeen kierrettiin saarta ja kävimme katsomassa vanhaa kirkkoa ja majakkaa. Takaisin mantereella kävimme yhdessä syömässä päivällistä ravintola Lyhdyssä. Oli onnistunut päivä! Oli hieno ilma ja mukavaa seuraa!
Tässä pari kuvaa tykypäivästä!
/ Anna N-J

Finlands president Sauli Niinistö hade besökt Tankar dagen innan
FinFami Österbotten! / Suomen tasavallan presidentti oli käynyt
Tankarissa päivää ennen FinFami Pohjanmaa.

måndag 12 juni 2017

Ketkä me olemme? Vem är vi?

Otimme uudet kuvat työntekijöistä kotisivua varten. Täällä me olemme, FinFami Pohjanmaa!

Vi tog nya bilder på oss anställda till hemsidan. Här är vi som jobbar på FinFami Österbotten!
 
Toiminnanjohtaja/ Verksamhetsledare
Leena Pakkanen
Vaasa/Vasa
Omaisneuvoja/Anhörigrådgivare
Marja Österberg
Vaasa/Vasa
Omaisneuvoja/Anhörigrådgivare
Eva Hanses
Vaasa/Vasa
Projektisuunnittelija/Projektplanerare
Anna Håkans
Vaasa/Vasa
Projektityöntekijä/Projektanställd
Anna Nygård-Juslin
Vaasa/Vasa
Omaisneuvoja/Anhörigrådgivare
Fredrika Sourander
Kokkola/Karleby
Projektityöntekijä/Projektanställd
Aada Vihanta
Kokkola/Karleby
Omaisneuvoja/Anhörigrådgivare
Minna Pellinen
Kokkola/Karleby