onsdag 5 juli 2017

Välmående och naturen / Hyvinvointi ja luonto


SVENSKA
(alempana suomenkielinen versio)

Studier visar att endast 15 minuters vistelse i naturen får människans stressnivå att sjunka. Människan är en del av naturen och dras naturligt till många av naturens element. Till exempel vatten får oss att slappna av genom sin blåa färg och sitt lugnande ljud. Upplevelsen av vatten påverkar vårt parasympatiska nervsystem och används ofta i olika former av terapier. Vatten används ofta som lugnande element i olika väntrum som porlande ljud eller akvarium med fiskar som simmar runt. Skogen är speciellt för oss finländare ett ställe som inger lugn. Den mjuka mossan och de gröna löven som prasslar i vinden gör så att axlarna sjunker och stressnivån sänks. Svenska Yle skrev för en tid sedan att man nu har i Sibbo börjat ordinera skogsterapi i stället för medicin.
  
Har du hört om biophilia hypotesen? Biophilia innebär att människan lär ha ett naturligt behov av att söka sig till naturen och andra levande varelser. Termen användes först av Erich Fromm (1973) och senare av Edward O Wilson. Det är inte länge sedan människan levde helt i symbios med naturen, medan det nu verkar som människan isolerar sig från naturen. Kan detta vara en del av orsakerna till varför många människor i dagens samhälle lider av stress och ångest? Vi tar in otroligt många intryck varje dag i dagens stressiga samhälle med mängder av information som strömmar in från olika håll. Trafiken, alla människor runt oss, alla reklamer som försöker nå ut till oss med olika marknadsförings trick, pressen som kommer av sociala medier, allt detta med mera gör att hjärnan går på högvarv en stor del av dagen. När man går ut i naturen minskar intrycken, och de intryck som man tar in är naturliga intryck för hjärnan, som den hanterar av sig själv vilket gör att hjärnan automatiskt går in i viloläge.
   
Green care (grön omsorg) börjar bli populärt även i Finland. Green care använder sig av naturens hälsoeffekter för att främja den mentala hälsan, t.ex. trädgårdsterapi och olika former av djurterapi. Du kan bekanta dig mera med Green care här.

Så låt oss alla gå ut i skogen, krama ett träd, sätt en socker bit i en myrstack och titta vad som händer, doppa tårna i havet eller sjön, ta ett djupt andetag, känn stress nivån sjunka och njut av naturens helande krafter.

/ Fredrika, svenskspråkig anhörigrådgivare i Karleby
SUOMEKSI
Tutkimukset näyttävät, että vain 15 min luonnossa saa ihmisen stressitason laskemaan. Ihminen on osa luontoa ja luonnon eri elementit houkuttelevat ihmistä luonnollisesti puoleensa. Esimerkiksi vesi saa meidät rentoutumaan sinisellä värillään ja rauhoittavalla äänellään. Kokemus vedestä vaikuttaa meidän parasympaattiseen hermostoon, ja vettä käytetään monissa eri terapiamuodoissa. Vettä käytetään usein rauhoittavana tekijänä eri odotushuoneissa ”poreilevana” äänenä tai akvaariossa, jossa kalat uivat hitaasti. Metsä on erityisesti meille suomalaisille paikka, joka huokuu rauhaa. Pehmeä sammal ja vihreät lehdet, jotka rapisevat tuulessa, saavat olkapäät ja stressitason laskemaan. Yle kirjoitti jonkun aikaa sitten, että Sipoossa on ruvettu määräämään metsäterapiaa lääkkeiden sijaan.  

Oletko kuullut biophilia-hypoteesista? Biophilia tarkoittaa, että ihmisellä on luonnollinen tarve hakeutua luontoon ja muiden elävien olentojen lähelle. Erich Fromm (1973) oli ensimmäinen, joka käytti termiä, ja myöhemmin myös Edward O. Wilson. Ei ole kauaa siitä, kun ihminen eli täysin symbioosissa luonnon kanssa, mutta nyt vaikuttaa siltä, että ihminen eristäytyy luonnosta. Voiko tämä olla yksi syy siihen, miksi monet ihmiset nyky-yhteiskunnassa ovat stressaantuneita ja ahdistuneita? Vastaanotamme kokoajan niin monia eri vaikutteita eri suunnista nykyisessä stressaavassa yhteiskunnassa. Liikenne, kaikki ihmiset, mainokset, jotka yrittävät vaikuttaa meihin eri markkinointi- kikoilla, sosiaalisen median luoma paine, kaikki tämä ja vielä lisää johtaa siihen, että aivot käyvät ylikierroksilla suurimman osan päivästä. Kun menee luontoon, vaikutteet vähenevät. Luonnosta tulevat vaikutteet ovat luonnollisia vaikutteita aivoille, joten se osaa käsitellä ne automaattisesti. Tällöin aivot menevät lepotilaan. 

Green Caresta on vähitellen tullut suosittu myös Suomessa. Green Care käyttää luonnon terveysvaikutuksia psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen, esim. puutarhaterapia ja erimuotoiset eläinterapiat. Voit lukea enemmän Green Caresta tästä: http://www.gcfinland.fi/.

Joten mennään kaikki ulos metsään! Halaa puita, laita sokerinpala muurahaispesään ja katso mitä tapahtuu, kastele varpaat meressä tai järvessä, hengitä syvään, tunne stressitason laskevan ja nauti luonnon parantavasta voimasta!

/ Fredrika, ruotsinkielinen omaisneuvoja Kokkolassa


fredag 30 juni 2017

ABC- koulutusmalli, uusi malli käyttöön Pohjanmaalle!

ABC- koulutusmalli on FinFami Pirkanmaan kehittämä koulutus omaisille. Koulutusmalli on ollut käytössä Pirkanmaalla 2006 lähtien. Olemme järjestäneet kolme ryhmää Pohjanmaalla keväällä 2017, ruotsinkielisen ryhmän Vaasassa, suomenkielisen ryhmän Kokkolassa sekä myös ruotsinkielisen ryhmän Pietarsaaressa. Ryhmissä on aina kaksi vetäjää, mikä on positiivinen asia, koska silloin on mahdollista suunnitella yhdessä etukäteen ja jälkeenpäin pohtia mikä meni hyvin ja mitä voisi tehdä toisin ensi kertaa. 
 
Tuntuu hyvältä että, olemme päässeet alkuun tämän mallin kanssa. Osallistujien näkökulmasta luulen, että kynnys lähteä mukaan on matala, koska kyseessä on vain kolme tapaamista á 2 h jolloin käsitellään eri teemoja. Suurin osa osallistujista ei ole ennestään ollut yhdistyksessä mukana. Palautteiden mukaan, vertaistuki on ollut kaikkein tärkeintä. Tuntuu hienolta olla työssä yhdistyksessä, joka yhdistää ihmisiä, jolla on vastaavanlaisia kokemuksia mielenterveysongelmista.

Läheisen sairastuminen psyykkisesti on kriisi koko perheelle.  Paljon voimakkaita tunteita nousee pintaan, mm. surun, syyllisyyden, häpeän ja pelon tunteita. On helppoa syyttää itseään ja miettiä mitä olisi voinut tehdä toisin. Ryhmässä voi puhua avoimesti näistä, osittain kielletyistä tunteista ja saada ymmärrystä. Omainen haluaa saada mahdollisimman paljon tietoa psyykkisistä sairauksista ja hoitomenetelmistä. Tietysti jokainen omainen toivoo, että hänen läheisensä saisi parasta mahdollista hoitoa ja omainen haluaa itse tehdä kaikki ollakseen apuna. Hoitoketju ja sosiaaliturva, ovat myös tärkeitä aiheita. 

Kaikkia tätä käsitellään ABC- koulutuksessa. Kaikkiin ryhmiin olemme saaneet mukaan psykiatrisen sairaanhoitajan yhteen tapaamiseen. Siitä yhteistyöstä olemme todella kiitollisia. Viimeisellä tapaamisella teemana on omaisten oma jaksaminen. Tämä osuus on todella tärkeä, koska tutkimuksien mukaan 46 % omaista ovat vaarassa masentua itse.

ABC-koulutus voi olla omaisen ensimmäinen kontakti yhdistykseen. On myös mahdollista, että omainen käy ensin yksilökeskusteluissa omaisneuvojan kanssa. Saat osallistua ABC- ryhmään riippumatta milloin läheisesi on sairastanut, mutta koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu omaiselle, jonka läheinen on juuri sairastanut. Koulutuksen jälkeen on mahdollista liittyä johonkin keskusteluryhmään. Tarpeen mukaan aloitetaan myös uusia ryhmiä. 

Me järjestetämme ABC- koulutuksia myös jatkossa. Syksyllä 2017 suunnitellaan suomenkielistä ryhmää Vaasaan ja ruotsinkileistä ryhmää Närpiöön. 

Tervetuloa mukaan ja kerro eteenpäin tästä mahdollisuudesta!
/Eva, ruotsinkielinen omaisneuvoja